cennik

ZadzwoA� do nas! 660-405-445 lub 602-241-796

( obowiA�zuje od 07-03-2014 r )
 • Wezwanie kierowcy…………………………………………… 15,00 zA�

 • Odprowadzenie pojazdu………………..4,00 zA� x 1 km przejechany z kierowcA�

 • Przekroczenie strefy a�zstareja�? Warszawy………………….15,00 zA�

( wykaz ulic ograniczajA�cych strefA� zamieszczony jest poniA?ej )
 • Oczekiwanie…………………………………………….60,00zA�A� x1godz. (A� kaA?de rozpoczA�te 15 minut to 15 zA� )

 • Niezrealizowane wezwanie……………………………………30,00 zA�

 • Kurs do 6 km. OpA�ata staA�aA� …………………………………..40,00 zA�

 • Dni A�wiA�teczne ( poza zwykA�ymi niedzielami ) … 30% dopA�aty

 • OfertaA� VIP. WynajA�cie kierowcy bez limitu kilometrA?w i czasu oczekiwania – 400 zA�. W ramach tej pozycji podstawiamyA� kierowcA� w ubraniuA� wyjA�ciowym. ZnajomoA�A� j. angielskiego lub wA�oskiego

 • WymieA� nasz brelok na wersjA� limitowanA�. NastA�pnyA� kursA� toA� 10% rabatu po okazaniuA� breloka z indywidualnym numerem. Nie masz breloka ? Zapytaj kierowcA�. NastA�pnyA� kurs toA� juA?A� rabatA�

UsA�uga powyA?ej 100 km podlega negocjacji.

Podane ceny sA� wartoA�ciami netto.

WaA?ne:

WeA�wA�asnymA� interesie,A�wA�aA�cicielA�samochoduA�powinien wyzerowaA�A�dzienny licznik kilometrA?wA�w swoim aucie przed rozpoczA�ciem kursu. Jest to podstawa do rozliczeniaA�pA�atnoA�ciA�zaA�usA�ugA�.A�

Unikniemy w ten sposA?b A�nieporozumieA�A�I posA�dzeA� oA�nieuczciwoA�A�.

Prosimy teA? aby nasz kierowca nieA�zostawaA�A�Sam w aucie podczas PaA�stwaA�nieobecnoA�ciA� Chcemy w ten sposA?bA�uniknA�A�A�posA�dzeA� o kradzieA? przedmiotA?w zA�samochodA?w.A�

Apelujemy teA? aby kierowca nieA�byA�A�wtajemniczany wA�umiejscowienieA�wyA�A�cznikaA�blokadA�anty-napadowychA�I podobnych zabezpieczeA�. Nie chcemy posA�dzeA� o ewentualnA� A�kradzieA? auta.A�

Nie wymagamy okazywania dokumentA?w pojazdu, jednak w przypadku ich braku ( w tym badaA� technicznych pojazdu ) A�podczas kontroli drogowejA�wA�aA�cicielA�auta jest zobowiA�zany do zwrotu kosztA?wA�naA�oA?onejA�kary na wynajA�tego kierowcA�.

W zwiA�zku ze specyfikA� dziaA�alnoA�ci, faktura jest wystawiana w terminie 14 dni od daty wykonania usA�ugi i wysyA�ana listema�zzwykA�yma�?.

NaleA?y kierowcy dostarczyA� dane firmy ( wA�A�cznie z NIP) wraz z nazwiskiem i imieniem adresata faktury.


WYKAZ ULIC KOA?CZA�CYCH STREFA?:

WYLOT PUA?AWSKIEJA� ( POA?UDNIE )

KONIEC STREFY …………………………………KUROPATWY

WYLOT NA KONSTANCIN

KONIEC STREFY………………………………..HOTEL a�z MRA�WKA a�z ZA UL. ZAPA?OCIE

WYLOT WAA? MIEDZESZYA?SKIA� ( POA?UDNIOWY WSCHA�D a�� WSCHA�D )

KONIEC STREFY…………………..FALENICAA� ( UL. BYSA?AWSKA )

WYLOTA� TRAKT BRZESKIA� ( WSCHA�D )

KONIEC STREFY…………….. UL. KAJKI

WYLOTA� WA?GRA�W ( PA�A?NOCNY WSCHA�D )

KONIEC STREFY……………..CYRULIKA�W ( PRZEJAZD KOLEJOWY )

WYLOT NA ZIELONKA? , WOA?OMIN

KONIEC STREFY…………………………RONDO PRZED ZIELONKA�

WYLOT NA MARKI

KONIEC STREFY……………………………….UL. BYSTRAA� LUB WIADUKT TRASY TORUA?SKIEJ NA MARKI

WYLOT NA NIEPORA?T

KONIEC STREFY…………………………UL. SZAMOCIN

WYLOTA� NA LEGIONOWO

KONIEC STREFY …………………………..UL. GA�SIOROWSKIEJ

WYLOT NA A?OMIANKI

KONIEC STREFY…………………………………WA�YCICKIEGO

WYLOT NA IZABELIN

KONIEC STREFY…………………………….UL. ESTTRADY

WYLOT NAA� LESZNO

KONIEC STREFY……………………………………….UL. LAZUROWA

WYLOT NA OA�ARA�W

KONIEC STREFY………………………………………UL. LAZUROWA

WYLOT NA PRUSZKA�W

KONIEC STREFY……………………………………..UL. SPISAKA

WYLOT NA KRAKA�W , KATOWICE

KONIEC STREFY…………………….UL. NA SKRAJU

MiejscowoA�ci, ktA?re podlegajA� strefieA� II

 • MysiadA�o, Nowa i Stara IwicznaA�
 • Dawidy, Dawidy Bankowe
 • czA�A�A� PowsinaA� ( poza ul ZapA�ocie i Vogla ) ,
 • BA�ota ,
 • JA?zefA?w,
 • Michalin,
 • WesoA�a
 • Stara MiA�osna
 • ZA�bki
 • Zielonka
 • Marki
 • MichaA�A?w Grabina
 • StanisA�awA?w I i II oraz NieporA�t
 • JabA�onna
 • Laski i MoA�ciska
 • Klaudyn
 • Blizne A?aszczyA�skiego, JasiA�skiego ( Groty )
 • Mory
 • Opacz
 • PiastA?w
 • Raszyn
 • Falenty
 • Zielona