Poczytaj o historii

ZadzwoA� do nas! 660-405-445 lub 602 241 796

Ze zA�oA�liwA� satysfakcjA� trzeba stwierdziA�, A?e wiA�kszoA�A� firm, zajmujA�cych siA� tA� usA�ugA�, nie ma A?adnego pojA�cia o genezie pomagania „niedysponowanym ” kierowcom.

To nieA� Wielka Brytania byA�a kolebkA� tego typu firm!!!!

OtA?A?A� we wrzeA�niu 1984 roku niejaki Jean-Marie De Koninck z Kanady, profesor matematyki a jednoczeA�nie trener A�Rouge Laval University Or Swim Team, szukaA� sposobu, aby sfinansowaA� stypendia sportowe dla zawodnikA?w. ZwrA?ciA� uwagA� na to ,A?e w zatrwaA?ajA�cym stopniu przybywa kolizji z udziaA�em nietrzeA?wych kierowcA?w.

ZatrudniA� 25 studentA?wA� w formie wolontariuszy, aby zmniejszyA� liczbA� kierowcA?w , ktA?rzy majA� problem z autem po wypiciu alkoholuA� i niepotrzebnie ryzykujA� . SwojA� dziaA�alnoA�ciA� uzyskaA� poparcie wA�adz A� i Policji zA�Quebec.

Lokalna stacja radiowa ( CHRC ) w ramach sponsoringu, propagowaA�a tA� dziaA�alnoA�A� .W pierwszym roku dziaA�alnoA�ciA� odprowadzono 463 pojazdy . WA�aA�ciciel auta nie pA�aciA� nic za odprowadzenie samochodu. Jednak niejednokrotnie padaA�a propozycja aby przystA�piA� , jako wolontariusz do firmy. Bo moA?e przyjdzie noc … kiedy zadzwoni telefon i trzeba pomA?c innemu kierowcy.. i to za darmo !!!

W ten sposA?b, w ciA�gu 27 latA� organizacjaA� RED NOSE ( bo to ich nazwaA� ) urosA�a do potA�gi !!. Obecnie dziaA�a w 95 regionach Kanady . A wszystko to dziA�ki wA�aA�ciwemu podejA�ciu wA�adz i A� uzyskaniu licznych sponsorA?w !!

Dlaczego RED NOSEA� ?

Operation Red Nose to nazwa uA?ywana przez Kanadyjskie SiA�y Zbrojne stacjonujA�ce w Valcartier niedaleko Quebec.A�wiczenia tych oddziaA�A?w sA� przeprowadzane w lutym. Organizatorzy tego ruchu doszli do wnioskuA� A?e nazwa doskonale nadaje siA� dla wolontariuszy wyznaczonych doA� jazdy w zimnych klimatach. Symbolem a raczej logo OrganizacjiA� jest Renifer Rudolf z czerwonym nosem.


A co w siermiA�A?nej Polsce … gdzie wA�adze potrafiA� tylko doiA� kasA� z kierowcA?w????

Ano … proszA�

a�zNocni Kierowcya�? od 01.06. 1991 roku pomagajA� kierowcom, ktA?rzy z rA?A?nych przyczyn sami nie powinni prowadziA� samochodu.I nie jest to pomysA� „A?ywcem ” przeszczepiony na polski grunt. Idea powstaA�a niezaleA?nie od tego co jest wyA?ej napisane.

Jest to pierwsza firma tego typu w Polsce i dawnym tzw. a�zBloku Wschodnima�?.A�Przez szereg lat naszej dziaA�alnoA�ci zdobyliA�my zaufanie olbrzymiej rzeszy kierowcA?w. A�CiA�A?kA� pracA� , wieloma wyrzeczeniami i poA�wiA�ceniem, wypracowaliA�my sobie renomA� bez pomocy wA�adz !!!

 

Przekonanie kierowcy do oddania swojego samochodu w nasze rA�ce w latach 90 graniczyA�o z cudem.A�Wychuchane i wypolerowane FSM, FSO, Polonezy byA�y niejednokrotnie dorobkiem A?ycia ich wA�aA�cicieli. Trudno byA�o wytA�umaczyA�, A?e wiA�ksze zagroA?enie na drodze spowoduje a�zniedysponowanya�? wA�aA�ciciel niA? my.

 

ZwiA�kszenie bezpieczeA�stwa na ulicach Warszawy poprzez danie moA?liwoA�ci takim kierowcom spotykaA�o siA� wA?wczas z kpinami i szykanami ze strony ludzi i organizacji, ktA?re powinny z ramienia PaA�stwa popieraA� takA� dziaA�alnoA�A�.

Traktowano nas jako a�zA?owcA?w Jelenia�?, ktA?rzy za komercyjnA� opA�atA� woA?A� a�zelytya�?.A�Zdani byliA�my wyA�A�cznie na siebie.A�A�adnej pomocy , uA�atwieA� i ulg w reklamowaniu naszej usA�ugi.A�Celowo dA�ugie kontrole Policji, doszukiwanie siA� wyimaginowanych usterek w samochodach.A�Brak jakiejkolwiek reakcji A?wczesnego wice-wojewody Warszawy na proA�bA� oA� pomoc w propagowaniu a�zBezpiecznych Ulic Miastaa�? i pomoc w uzyskaniu bezprzewodowej A�A�cznoA�ci na preferencyjnych warunkach.A�Brak reakcji ze strony Fundacji a�zBezpieczny Kierowca” A�P. HoA�owczyca.A�Brak reakcji Dyrekcji naszego najwiA�kszego ubezpieczyciela komunikacyjnego P.Z.U. w celu propagowania a�ztrzeA?wej jazdya�?….( Dla porA?wnaniaA� OrganizacjaA� Red NoseA� jest ubezpieczona poprzezA� sponsora WojewA?dzkiego Home Car i ubezpieczenia firm).

…………………………

NIE ZNIECHA?CIA?Y NAS DO POMAGANIA KIEROWCOM W KRYTYCZNEJ SYTUACJI.

Wystawanie na ruchliwych skrzyA?owaniach z ulotkami w rA�kach, wciskanie a�zreklamA?weka�? znajomym i przyjacioA�om przez wiele lat byA�a naszA� codziennoA�ciA�. Czy mrA?z , czy deszcz , czy upaA� wpajaliA�my warszawskim kierowcom, A?e nie muszA� ryzykowaA� jazdy samochodem wtedy kiedy nie powinni.

Na efekty tego czekaliA�my ponad 10 lat.A�Od klienta do klientaa�zpocztA� pantoflowA�a�? byA� podawany numer do firmy jako swego rodzaju novum na rynku. Inwestowanie w reklamA� byA�o ponad nasze siA�y finansowe a poza tym nie dawaA�o zamierzonego efektu z powodu doA�A� wysublimowanego poczucia wA�asnoA�ci wA�aA�cicieli aut.

W dobie a�zkomercjalizacji spoA�eczeA�stwaa�? , popularnoA�ciA� aut sA�uA?bowych i A�wiadomoA�ci mieszkaA�cA?w naszego miasta, mamy coraz wiA�cej pracy.

Jednak A�wiadomoA�A� to jeszcze nie wszystko. Potrzeba wiA�kszego udziaA�u wA�adz miasta w propagowaniu tego typu usA�ug.

A?atwo jest karaA� za jazdA� a�zna bania�?, konfiskowaA� samochody , krytykowaA�, potA�piaA� ale upowszechniaA� profilaktykA� to chyba juA? za duA?y wysiA�ekA� dla wA�odarzy Warszawy.

TA� DROGA� APELUJA? DO WA?ADZ MIASTA I POLICJI:

 

NIE RZUCAJCIE NAM KA?A�D POD NOGI. DZIAA?AMY W DOBREJ WIERZE I ZA NIEWIELKIE PIENIA�DZE. NIE UPATRUJCIE W NAS a�zPRYWACIARZYa�?!

POMA�A�CIE NAM A TYM SAMYM WSPA�LNIE ZMNIEJSZYMY ILOAsA� AsMIERTELNYCH WYPADKA�W W WARSZAWIE Z UDZIAA?EM NIETRZEA?WYCH KIEROWCA�W!

 

 

Grzegorz Konecki

WA�aA�ciciel firmy